Prohlášení

Společnost IN IN s.r.o. postupuje při zpracovávání veškerých údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením Čl. 10 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod a dalšími právně relevantními předpisy.

V rámci své činnosti společnost IN IN s.r.o. plně respektuje zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů.

Informace zpracovávané společností IN IN s.r.o. pocházejí z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí atd.), z otevřených zdrojů (především hromadných sdělovacích prostředků, internetu, novin a časopisů) a z pravidelných monitoringů informací s určitým zaměřením.

Údaje slouží jako podklad pro následnou objektivní investigativní analýzu, na jejímž základě jsou dále specifickými formami, metodami a prostředky rozvíjeny a doplňovány.

Všem klientům společnosti IN IN s.r.o. je věnována maximální péče a pozornost. Naprostá diskrétnost, mlčenlivost a loajálnost je zaručena již v prvotní Smlouvě o obstarání informací.

Jako výsledek práce Detektivní kanceláře IN IN s.r.o. je vždy, pokud si klient nestanoví jinak, písemné Memorandum. S každým klientem je uzavřena prvotní „otevřená“ Smlouva o obstarání informací, v komplikovanějších kauzách jsou uzavřeny specifické dodatky k této smlouvě. Všechny služby jsou klientům fakturovány v den předání Memoranda, faktura má splatnost 14 dní, pokud není stanoveno jinak, např. je-li v rámci kauzy vystavena zálohová faktura před započetím akce.

Konzultace a porady s klientem jsou zdarma.

hotline
 
ININ - nezávislé vyšetřování
 
  • IN IN s.r.o.
  • Palác YMCA
  • Na Poříčí 12
  • 110 00 Praha 1
  • tel.: +420 224 872 400, +420 224 872 402
  • fax: +420 224 872 401
  • e-mail: info@inin.cz