Permanentní ochrana

PERMANENTNÍ OCHRANA

Radiové analyzátory

Odposlech bývá v praxi prováděn nejčastěji pomocí miniaturních rádiových vysílačů. Rádiové analyzátory pracují na kontrole a vyhodnocení rádiového spektra. Rádiovému odposlechu nezamezí, pouze jej velmi spolehlivě odhalí a lokalizují.

Šumový generátor

Další z možností provádění odposlechu je kontaktní či bezkontaktní snímání akustických informací ze zdí či oken subjektu. Základem je skutečnost, že zvuk je mechanické vlnění, které je možné na dálku snímat a zpětně převádět na užitečnou informaci. Šumový generátor produkuje „bílý šum“, který dokáže hovor překrýt „bílým šumem“ a zabrání tak zpětnému převodu sejmutých vibrací na akustickou informaci.

Odstínění gsm signálu

GSM Jammer zamezí velmi účinně spojení mezi mobilním telefonem a jeho buňkou, není tedy možné jej používat pro odesílání/přijímání hovorů ani pro odesílání/přijímání SMS či MMS zpráv. Tímto řešením je možné zabránit jednak telefonátům při důležitém jednání, ale zejména tím při těchto jednáních zamezíme tomu, že některá ze zúčastněných stran použije telefon jako přímé spojení s jednáním či že bude aktivován „zapomenutý“ gsm telefon.

Faradayova klec

Nejnáročnější a zároveň nejspolehlivější ochrana proti odposlechu.

hotline
 
ININ - nezávislé vyšetřování
 
  • IN IN s.r.o.
  • Palác YMCA
  • Na Poříčí 12
  • 110 00 Praha 1
  • tel.: +420 224 872 400, +420 224 872 402
  • fax: +420 224 872 401
  • e-mail: info@inin.cz