Nezávislé vyšetřování

Hlavní činností IN IN s.r.o., je vyšetřování trestné činnosti, zejména majetkové, hospodářské a násilné. Mezi nabízené služby fyzickým/právnickým osobám dále patří:

I. Služby v oblasti informací

 • Poskytování informací ve věcech osobního stavu fyzických osob
 • Poskytování informací o jednání fyzických, právnických osob
 • Poskytování informací o majetkových poměrech fyzických, právnických osob
 • Šetření a prověrky k fyzickým osobám např. před vstupem do zaměstnání, prověřování loajality nových i stávajících zaměstnanců (pověst osoby, charakteristika, bezúhonnost, trestnost, kriminální minulost atd.)
 • Pátrání po osobách pohřešovaných, skrývajících se
 • Pátrání po majetku fyzických, právnických osob
 • Obstarávání důkazních prostředků pro řízení před soudem nebo správním orgánem
 • Poskytování informací ve věcech vymáhaných pohledávek
 • Odhalování trestné činnosti, dokumentace skutkových podstat trestných činů (postup od oznámení o trestném činu až po následný dohled nad vyšetřováním trestné činnosti v rámci přípravného řízení)
 • Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství
 • Dohled nezávislého vyšetřovatele - zmocněnce (dle trestního řádu) nad probíhajícím vyšetřováním trestné činnosti POLICIÍ ČR v rámci přípravného řízení, a to jak u známého či neznámého pachatele trestné činnosti

II. Služby v oblasti ochrany majetku a osob

 • Ochrana a ostraha movitého a nemovitého majetku
 • Ochrana přepravy majetku
 • Ochrana osob a provozoven
 • Zpracování plánů ochrany majetku a osob
 • Zabezpečování ochrany a bezpečnosti průběhu např. valných hromad

III. Služby v oblasti osobní, majetkové a informační bezpečnosti

 • Fyzická a personální bezpečnost
 • Zpracovávání bezpečnostních studií, analýz, tvorba bezpečnostní politiky
 • Ochrana dat
 • Ochrana přenosu informací
 • Bezpečnostní systémy na ochranu majetku a osob (elektronická zabezpečovací a požární signalizace, průmyslová televize, vstupní identifikační systémy, specielní videotechnika).
hotline
 
ININ - nezávislé vyšetřování
 
 • IN IN s.r.o.
 • Palác YMCA
 • Na Poříčí 12
 • 110 00 Praha 1
 • tel.: +420 224 872 400, +420 224 872 402
 • fax: +420 224 872 401
 • e-mail: info@inin.cz