Ostatní služby

V rámci nezávislého vyšetřování poskytuje společnost IN IN s.r.o. i speciální služby a poradenskou činnost.

I. Speciální služby

Speciální službou nabízenou společností IN IN s.r.o. je tzv. OPERATIVNÍ ROZPRACOVÁNÍ. Tato služba zahrnuje vyšetřování daného subjektu dle stanoveného cíle zadavatele projektu pod přísným utajením. Rozpracovaný subjekt po celou dobu probíhajícího vyšetřování, i po jeho skončení neví, že je vyšetřován.

II. Poradenská činnost

 • V oblasti vyšetřování (rozbor případu a vyhodnocení, stanovení cíle, plán opatření a postupu ve věci)
 • V oblasti ochrany majetku a osob
 • V oblasti osobní, majetkové a informační bezpečnosti
 • Ekonomický a právní servis
hotline
 
ININ - nezávislé vyšetřování
 
 • IN IN s.r.o.
 • Palác YMCA
 • Na Poříčí 12
 • 110 00 Praha 1
 • tel.: +420 224 872 400, +420 224 872 402
 • fax: +420 224 872 401
 • e-mail: info@inin.cz