Vyšetřování trestné činnosti

Nezávislé vyšetřování společnosti IN IN s.r.o., je zaměřeno na vyšetřování veškerých pro společnost nebezpečných činů, jejichž znaky jsou uvedeny v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Výčet trestných činů dále uvedených je pouze příkladný, a to dle četnosti prováděných šetření.

Trestné činy hospodářské

Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele

Trestné činy obecně nebezpečné

Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

Trestné činy proti rodině a mládeži

Trestné činy proti životu a zdraví

Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti

Trestné činy proti majetku


|| vytisknuto z www.inin.cz ||