Ostatní služby

V rámci nezávislého vyšetřování poskytuje společnost IN IN s.r.o. i speciální služby a poradenskou činnost.

I. Speciální služby

Speciální službou nabízenou společností IN IN s.r.o. je tzv. OPERATIVNÍ ROZPRACOVÁNÍ. Tato služba zahrnuje vyšetřování daného subjektu dle stanoveného cíle zadavatele projektu pod přísným utajením. Rozpracovaný subjekt po celou dobu probíhajícího vyšetřování, i po jeho skončení neví, že je vyšetřován.

II. Poradenská činnost


|| vytisknuto z www.inin.cz ||