Identifikační údaje společnosti

Obchodní firma: IN IN s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12

IČ: 284 51 945

DIČ: CZ 284 51 945

Společnost byla zapsána dne 18. září 2008 do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142521.

Předmět podnikání:


|| vytisknuto z www.inin.cz ||